Engines GX GX270 GX270 HA2 GCAB-1000001-1999999 PISTON - Cycle City, Inc.

Ref No
Part Number
Description
Serial Range
Qty
Price

Ref No
1
Part Number
13010-ZE8-601
Description
RING SET, PISTON (STD) (NIPPON)
Serial Range
1000001 - 9999999
Qty
Price
$26.00

Ref No
1
Part Number
13011-ZE8-601
Description
RING SET, PISTON (0.25) (NIPPON)
Serial Range
1000001 - 9999999
Qty
Price
$41.12

Ref No
1
Part Number
13012-ZE8-601
Description
RING SET, PISTON (0.50) (NIPPON)
Serial Range
1000001 - 9999999
Qty
Price
$41.12

Ref No
1
Part Number
13013-ZE8-601
Description
RING SET, PISTON (0.75) (NIPPON)
Serial Range
1000001 - 9999999
Qty
Price
$41.12

Ref No
1
Part Number
13013-ZE8-602
Description
RING SET, PISTON (0.75) (TEIKOKU)
Serial Range
1000001 - 9999999
Qty
Price
$41.12

Ref No
2
Part Number
13101-ZH9-000
Description
PISTON (STD)
Serial Range
1000001 - 9999999

Ref No
2
Part Number
13102-ZH9-000
Description
PISTON (0.25) (NOT AVAILABLE)
Serial Range
1000001 - 9999999
Qty
Price
$67.18

Ref No
2
Part Number
13103-ZH9-000
Description
PISTON (0.50) (NOT AVAILABLE)
Serial Range
1000001 - 9999999
Qty
Price
$67.18

Ref No
2
Part Number
13104-ZH9-000
Description
PISTON (0.75) (NOT AVAILABLE)
Serial Range
1000001 - 9999999
Qty
Price
$67.18

Ref No
3
Part Number
13111-ZE2-000
Description
PIN, PISTON
Serial Range
1000001 - 9999999
Qty
Price
$11.00

Ref No
4
Part Number
13200-Z1D-900
Description
ROD ASSY., CONNECTING (STD)
Serial Range
1000001 - 9999999
Qty
Price
$25.06

Ref No
4
Part Number
13200-ZE2-010
Description
ROD ASSY., CONNECTING (STD)
Serial Range
1000001 - 9999999
Qty
Price
$25.06

Ref No
4
Part Number
13200-ZE2-305
Description
ROD ASSY., CONNECTING (0.25 LOWER SIZE)
Serial Range
1000001 - 9999999
Qty
Price
$99.02

Ref No
5
Part Number
90001-ZE8-000
Description
BOLT, CONNECTING ROD
Serial Range
1000001 - 9999999
Qty
Price
$3.54

Ref No
6
Part Number
90551-ZE1-000
Description
CLIP, PISTON PIN (18MM)
Serial Range
1000001 - 9999999
Qty
Price
$1.12